OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Legalne oszczędności podatkowe efektem przemyślanej strategii.
Łącząc wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie księgowości z wszechstronną znajomością przepisów prawa, opracowujemy dla naszych Klientów optymalne podatkowo plany realizacji konkretnych zamierzeń biznesowych. Wszystkie strategie bazują wyłącznie na umiejętnym stosowaniu prawa podatkowego, jak również, powiązanych z nim gałęzi, np. prawa cywilnego czy handlowego. Dzięki temu, proponowane przez nas rozwiązania pozwalają zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować obciążenia podatkowe w sposób absolutnie legalny i bezpieczny.  

Jak wynika z naszych doświadczeń, przedsiębiorcy najczęściej nie mają świadomości, że podejmowane przez nich przedsięwzięcia gospodarcze można realizować w ramach różnych modeli prawno-organizacyjnych. Nierzadko okazuje się, że dla tych samych działań operacyjnych czy inwestycyjnych istnieją alternatywne konstrukcje prawne prowadzące do zwiększenia ostatecznego zysku poprzez minimalizację podatków. Wynika to z faktu, iż identyczne pod względem ekonomicznym zdarzenia gospodarcze mogą być różnie traktowane na gruncie ustaw podatkowych, a co za tym idzie, generować odmienne obciążenie fiskalne.  

Nasz zespół doradców podatkowych, wykorzystując znajomość konstrukcji prawnych występujących w obrocie gospodarczym oraz regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych:
- doradza przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
- minimalizuje podatki przy wypłacie dywidendy, bądź uzyskaniu dochodów w innej formie ze spółki kapitałowej;
- pomaga zmniejszyć zobowiązania publicznoprawne przy wykorzystaniu podmiotów opodatkowanych korzystniej w zagranicznych jurysdykcjach (w tym opartych o tzw. raje podatkowe);
- proponuje skuteczne sposoby minimalizacji opodatkowania wynagrodzeń kadry zarządzającej, wykwalifikowanych specjalistów (np. lekarzy, architektów), blogerów oraz sportowców;
- efektywnie zarządza podatkowymi kosztami przedsiębiorstwa, np. urealniając podatkową wartość amortyzowanego składnika majątku (tzw. step-up);
- doradza w zakresie inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych.  

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search