OPTYMALIZACJA POD POLSKI ŁAD

Legalne oszczędności podatkowe efektem przemyślanej strategii.

Począwszy od roku 2022, w związku z wejściem w życie pakietu regulacji tzw. Polskiego Ładu zwiększają się obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do CEiDG. Wynika to z likwidacji prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej i zmiany podstawy jej wymiaru, co ostatecznie prowadzi do wzrostu efektywnej stopy opodatkowania. Wyłączono przy tym możliwość uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości mieszkalnych. Jednocześnie poszerzono katalog ulg, dostępnych przy podejmowaniu określonych aktywności gospodarczych i złagodzono warunki zastosowania tzw. „estońskiego CIT-u”, który pozwala spółkom kapitałowym nie płacić podatku dochodowego tak długo, jak zysk jest reinwestowany.

Nawet jednak nie uwzględniając tej preferencji, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. w wielu przypadkach pozwoli poczynić spore oszczędności. O ile spółka nie przekracza 2 mln euro przychodu rocznie, jej zysk podlega opodatkowaniu 9% stawką CIT. Wspólnicy nie płacą składki zdrowotnej ZUS od dochodu spółki. Mogą natomiast np. otrzymywać wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie spółki, powtarzających się świadczeń niepieniężnych, czy pobierać czynsz w zamian za oddanie lokalu w najem. Przychody z tych źródeł co do zasady nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otwiera to ciekawe możliwości optymalizacji.

Wykorzystując wszechstronną znajomość konstrukcji prawnych występujących w  obrocie gospodarczym, regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych i specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa podatkowego:

Doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania od 2022 roku.

  • Przeprowadzamy symulacje obciążeń dla wybranych wariantów, analizujemy potencjał wykorzystania nowych ulg i preferencji.

Kompleksowo pomagamy zreorganizować biznes, opracowując efektywne struktury m.in. z wykorzystaniem spółki z o.o.  

  • Planujemy przepływy pieniężne pomiędzy spółką a właścicielami firmy, zakładamy i rejestrujemy spółki.

Odpowiadamy na pytania związane ze zmianą rezydencji podatkowej i wspomagamy w przeniesieniu biznesu za granicę.

Każda rekomendacja poprzedzona jest gruntowną analizą ryzyka kwestionowania w przyszłości rozliczeń przez organy podatkowe i ZUS. W szczególności oceniamy możliwość zastosowania wobec przedsiębiorcy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), uregulowanej przepisami Ordynacji podatkowej, czy uznania wypłacanego wspólnikom wynagrodzenia jako tzw. „ukrytej dywidendy” w związku z przepisami, które zaczną obowiązywać od 2023 roku.

Począwszy od roku 2022, w związku z wejściem w życie pakietu regulacji tzw. Polskiego Ładu zwiększają się obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do CEiDG. Wynika to z likwidacji prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej i zmiany podstawy jej wymiaru, co ostatecznie prowadzi do wzrostu efektywnej stopy opodatkowania. Wyłączono przy tym możliwość uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości mieszkalnych. Jednocześnie poszerzono katalog ulg, dostępnych przy podejmowaniu określonych aktywności gospodarczych i złagodzono warunki zastosowania tzw. „estońskiego CIT-u”, który pozwala spółkom kapitałowym nie płacić podatku dochodowego tak długo, jak zysk jest reinwestowany.

Nawet jednak nie uwzględniając tej preferencji, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. w wielu przypadkach pozwoli poczynić spore oszczędności. O ile spółka nie przekracza 2 mln euro przychodu rocznie, jej zysk podlega opodatkowaniu 9% stawką CIT. Wspólnicy nie płacą składki zdrowotnej ZUS od dochodu spółki. Mogą natomiast np. otrzymywać wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie spółki, powtarzających się świadczeń niepieniężnych, czy pobierać czynsz w zamian za oddanie lokalu w najem. Przychody z tych źródeł co do zasady nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otwiera to ciekawe możliwości optymalizacji.

Wykorzystując wszechstronną znajomość konstrukcji prawnych występujących w  obrocie gospodarczym, regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych i specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa podatkowego:

Doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania od 2022 roku.

  • Przeprowadzamy symulacje obciążeń dla wybranych wariantów, analizujemy potencjał wykorzystania nowych ulg i preferencji.

Kompleksowo pomagamy zreorganizować biznes, opracowując efektywne struktury m.in. z wykorzystaniem spółki z o.o.  

  • Planujemy przepływy pieniężne pomiędzy spółką a właścicielami firmy, zakładamy i rejestrujemy spółki.

Odpowiadamy na pytania związane ze zmianą rezydencji podatkowej i wspomagamy w przeniesieniu biznesu za granicę.

Każda rekomendacja poprzedzona jest gruntowną analizą ryzyka kwestionowania w przyszłości rozliczeń przez organy podatkowe i ZUS. W szczególności oceniamy możliwość zastosowania wobec przedsiębiorcy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), uregulowanej przepisami Ordynacji podatkowej, czy uznania wypłacanego wspólnikom wynagrodzenia jako tzw. „ukrytej dywidendy” w związku z przepisami, które zaczną obowiązywać od 2023 roku.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search