Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach podatkowych?
Szukasz legalnych i bezpiecznych metod redukcji nadmiernego opodatkowania?TAKE MY ADVICE.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach podatkowych?
Szukasz legalnych i bezpiecznych metod redukcji nadmiernego opodatkowania?


TAKE
MY ADVICE.
Poznaj nas
MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową. Naszą domeną jest dostarczanie rozwiązań prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, pozwalających efektywnie realizować cele biznesowe i jednocześnie zmniejszać lub całkowicie eliminować związane z nimi obciążenia publicznoprawne. 

Za priorytet stawiamy sobie zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów, dlatego wdrażamy narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym, które skutecznie wykluczają prawdopodobieństwo zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu z fiskusem, a w razie ewentualnego sporu bronimy interesów i reprezentujemy podatników przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi

Z równym zaangażowaniem pomagamy klientom indywidualnym, startupom oraz niewielkim przedsięwzięciom biznesowym, jak i dużym przedsiębiorstwom.
Nasze usługi
Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, począwszy od prowadzenia rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych firmy, poprzez wsparcie we wszelkich aspektach prawnych podejmowanej aktywności gospodarczej.  
Poznaj nas
MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową. Naszą domeną jest dostarczanie rozwiązań prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, pozwalających efektywnie realizować cele biznesowe i jednocześnie zmniejszać lub całkowicie eliminować związane z nimi obciążenia publicznoprawne. 

Za priorytet stawiamy sobie zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów, dlatego wdrażamy narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym, które skutecznie wykluczają prawdopodobieństwo zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu z fiskusem, a w razie ewentualnego sporu bronimy interesów i reprezentujemy podatników przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi

Z równym zaangażowaniem pomagamy klientom indywidualnym, startupom oraz niewielkim przedsięwzięciom biznesowym, jak i dużym przedsiębiorstwom.
Nasze usługi
Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, począwszy od prowadzenia rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych firmy, poprzez wsparcie we wszelkich aspektach prawnych podejmowanej aktywności gospodarczej.  
optymal.png

OPTYMALIZACJA PODATKOWA


Legalne oszczędności podatkowe efektem przemyślanej strategii.
Łącząc wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie księgowości z wszechstronną znajomością przepisów prawa, opracowujemy dla naszych Klientów optymalne podatkowo plany realizacji konkretnych zamierzeń biznesowych.

Przekonaj się, jak możesz legalnie zmniejszać podatki, chroniąc jednocześnie swoje interesy przed bezprawnym działaniem urzędników skarbowych.
doradztwo.jpg

STAŁY NADZÓR PRAWNYGdy niejasne przepisy przestają być barierą, Twój biznes przyspiesza.
Pomagamy zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, wspierając właścicieli firm, kadrę zarządzającą, a także działy księgowe eksperckimi opiniami oraz analizami prawnymi.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do skutków podatkowych podejmowanych działań biznesowych, możesz w każdym momencie zasięgnąć opinii licencjonowanego doradcy podatkowego, posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie OC.
postpowania-podatkowe.png

POSTĘPOWANIA PODATKOWE
Chronimy przed urzędniczym bezprawiem.
Nie potrafisz bronić swoich praw w toku postępowania podatkowego? Nasi doradcy podatkowi specjalizują się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych z administracją skarbową. Przygotowujemy zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego i celno-skarbowego. Wnosimy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sporządzamy skargi kasacyjne do NSA.
ceny-transferowe.png

CENY TRANSFEROWE


Identyfikujemy powiązania, sporządzamy wymaganą przepisami dokumentację.
Dokonujemy wszechstronnej analizy działalności pod kątem występowania powiązań i transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Opracowujemy rzetelną i wiarygodną dokumentację, przeprowadzając studium porównawcze rynkowego poziomu cen. Dokumentację posiadaną przez Klienta weryfikujemy pod względem formalno-prawnym oraz oceniamy trafność przyjętej metody kalkulacji cen i argumentacji.
Nasze standardy
Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search