KONSULTACJE I PORADY PODATKOWE
Pomagamy odnaleźć się w gąszczu przepisów i procedur.
Doraźne konsultacje
Udzielamy porad oraz opinii prawnych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Obsługujemy Klientów z całej Polski. W zależności od preferencji, umawiamy osobiste spotkanie w kancelarii w centrum Łodzi lub prowadzimy konsultacje w formie zdalnej, za pośrednictwem wybranego komunikatora.
Udzielamy porad oraz opinii prawnych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Obsługujemy Klientów z całej Polski. W zależności od preferencji, umawiamy osobiste spotkanie w kancelarii w centrum Łodzi lub prowadzimy konsultacje w formie zdalnej, za pośrednictwem wybranego komunikatora.
Stały nadzór prawno-podatkowy

Niemal każdy krok w biznesie rodzi określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego. Dynamika obrotu gospodarczego, a także bogactwo zdarzeń zachodzących w jego ramach, dostarczają drobnym przedsiębiorcom, jak i dużym firmom posiadającym własne działy finansowo-księgowe, wielu dylematów związanych z oceną podatkowych skutków realizowanych działań.  

Nie pozwól, aby zahamowało to rozwój Twojej firmy. W MyAdvice, w ramach umowy o stałej współpracy, na bieżąco rozwiązujemy wszystkie problemy interpretacyjne, wskazując prawidłową kwalifikację prawnopodatkową dokonywanych operacji gospodarczych, począwszy od tych codziennych, polegających np. na udzieleniu rabatu kontrahentowi, skończywszy na strategicznych decyzjach dotyczących fuzji i przejęć innych spółek, finansowania rozbudowy parku maszynowego, inwestycji w nieruchomości itp.  

JAK TO DZIAŁA?

Stały nadzór daje możliwość zasięgnięcia w każdej chwili opinii konsultanta - doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego lub prawnika specjalizującego się w zagadnieniach podatkowych. W razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu interpretacyjnego lub wątpliwości co do skutków podatkowych dokonywanych operacji zgłaszasz telefonicznie lub drogą elektroniczną zapytanie do naszego zespołu specjalistów. Odpowiedź, wskazująca prawidłową kwalifikację prawnopodatkową w przystępnej, jasnej i zrozumiałej formie udzielana jest niezwłocznie, a w przypadku złożonych zagadnień, wymagających przeprowadzenia szczegółowej analizy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.  

CO ZYSKUJESZ?

Wszystkie opinie sporządzane są szybko i rzetelnie przez ekspertów przygotowanych merytorycznie do rozstrzygania skomplikowanych zagadnień cywilnoprawnych. W przeciwieństwie do biur rachunkowych, jesteśmy w stanie np. opiniować umowy występujące w obrocie gospodarczym pod kątem skutków podatkowych i jednocześnie podpowiadać jakie alternatywne konstrukcje cywilnoprawne zastosować w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Specjalizujemy się również w dziedzinie prawa spółek handlowych, co pozwala nam z łatwością rozwiązywać problemy podatkowe dotyczące np. podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienia aportu, wypłaty dywidendy, łączenia oraz przekształcania spółek itp.  

Niemal każdy krok w biznesie rodzi określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego. Dynamika obrotu gospodarczego, a także bogactwo zdarzeń zachodzących w jego ramach, dostarczają drobnym przedsiębiorcom, jak i dużym firmom posiadającym własne działy finansowo-księgowe, wielu dylematów związanych z oceną podatkowych skutków realizowanych działań.  

Nie pozwól, aby zahamowało to rozwój Twojej firmy. W MyAdvice, w ramach umowy o stałej współpracy, na bieżąco rozwiązujemy wszystkie problemy interpretacyjne, wskazując prawidłową kwalifikację prawnopodatkową dokonywanych operacji gospodarczych, począwszy od tych codziennych, polegających np. na udzieleniu rabatu kontrahentowi, skończywszy na strategicznych decyzjach dotyczących fuzji i przejęć innych spółek, finansowania rozbudowy parku maszynowego, inwestycji w nieruchomości itp.  

JAK TO DZIAŁA?

Stały nadzór daje możliwość zasięgnięcia w każdej chwili opinii konsultanta - doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego lub prawnika specjalizującego się w zagadnieniach podatkowych. W razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu interpretacyjnego lub wątpliwości co do skutków podatkowych dokonywanych operacji zgłaszasz telefonicznie lub drogą elektroniczną zapytanie do naszego zespołu specjalistów. Odpowiedź, wskazująca prawidłową kwalifikację prawnopodatkową w przystępnej, jasnej i zrozumiałej formie udzielana jest niezwłocznie, a w przypadku złożonych zagadnień, wymagających przeprowadzenia szczegółowej analizy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.  

CO ZYSKUJESZ?

Wszystkie opinie sporządzane są szybko i rzetelnie przez ekspertów przygotowanych merytorycznie do rozstrzygania skomplikowanych zagadnień cywilnoprawnych. W przeciwieństwie do biur rachunkowych, jesteśmy w stanie np. opiniować umowy występujące w obrocie gospodarczym pod kątem skutków podatkowych i jednocześnie podpowiadać jakie alternatywne konstrukcje cywilnoprawne zastosować w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Specjalizujemy się również w dziedzinie prawa spółek handlowych, co pozwala nam z łatwością rozwiązywać problemy podatkowe dotyczące np. podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienia aportu, wypłaty dywidendy, łączenia oraz przekształcania spółek itp.  

temida_myadvice.png

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search