OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzimy solidną księgowość, ale nie jesteśmy zwykłym biurem rachunkowym.
Złożoność i zawiłość polskiego systemu prawnego, permanentnie zmieniające się przepisy oraz rozbieżność w ich interpretacji dokonywanej przez organy podatkowe powodują, że nawet proste transakcje handlowe mogą dostarczać księgowym sporych problemów przy ocenie ich skutków na gruncie ustaw podatkowych. 

Dlatego postanowiliśmy połączyć siły ekspertów w dziedzinie rachunkowości oraz specjalistów od prawa podatkowego. Dajemy gwarancję prawidłowości rozliczeń z urzędem skarbowym, a także oferujemy obsługę w zakresie optymalizacji podatkowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wiele innych zaawansowanych narzędzi, dzięki którym nasi Klienci legalnie i bezpiecznie – nie narażając się na konflikt z fiskusem – redukują swoje zobowiązania podatkowe. 
ksiegowosc_glowne.png

OFERTA BIURO RACHUNKOWE ŁÓDŹ

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

- prowadzenie zapisów w KPiR
- ewidencja środków trwałych oraz WNiP
- ewidencja wyposażenia
- wyliczanie miesięcznych zaliczek PIT
- sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT36-L
Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów
- sporządzanie deklaracji VAT
- weryfikacja kontrahentów dla celów odliczenia VAT
- przygotowanie i wysłanie plików JPK
- wyliczanie zobowiązań podatkowych
Księgi handlowe

Księgi handlowe

- opracowanie zakładowego planu kont
- prowdzenie zapisów w księgach rachunkowych
- ewidencja środków trwałych oraz WNiP
- ewidencja wyposażenia
- obliczanie miesięcznych zaliczek CIT
- przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- prowadzenie ewidencji przychodów
- wykaz środków trwałych oraz WNiP
- wykaz wyposażenia
- wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
- sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
Dokumentacja i&nbsprozliczenia ZUS

Dokumentacja i rozliczenia ZUS

- sporządzanie i przesyłanie deklaracji, zgłoszeń
- obliczanie składek
Obsługa kadrowa i&nbsppłacowa

Obsługa kadrowa i płacowa

Realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym, jak i wewnętrznych uregulowań firmy. 
Nadzór i pełna kontrola spraw pracowniczych.
Nasze standardy
Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search