OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzimy solidną księgowość, ale nie jesteśmy zwykłym biurem rachunkowym.
Złożoność i zawiłość polskiego systemu prawnego, permanentnie zmieniające się przepisy oraz rozbieżność w ich interpretacji dokonywanej przez organy podatkowe powodują, że nawet proste transakcje handlowe mogą dostarczać księgowym sporych problemów przy ocenie ich skutków na gruncie ustaw podatkowych. 

Dlatego postanowiliśmy połączyć siły ekspertów w dziedzinie rachunkowości oraz specjalistów od prawa podatkowego. Dajemy gwarancję prawidłowości rozliczeń z urzędem skarbowym, a także oferujemy obsługę w zakresie optymalizacji podatkowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wiele innych zaawansowanych narzędzi, dzięki którym nasi Klienci legalnie i bezpiecznie – nie narażając się na konflikt z fiskusem – redukują swoje zobowiązania podatkowe. 
ksiegowosc_glowne.png

OFERTA BIURO RACHUNKOWE ŁÓDŹ

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

- prowadzenie zapisów w KPiR
- ewidencja środków trwałych oraz WNiP
- ewidencja wyposażenia
- wyliczanie miesięcznych zaliczek PIT
- sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT36-L
Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów
- sporządzanie deklaracji VAT
- weryfikacja kontrahentów dla celów odliczenia VAT
- przygotowanie i wysłanie plików JPK
- wyliczanie zobowiązań podatkowych
Księgi handlowe

Księgi handlowe

- opracowanie zakładowego planu kont
- prowdzenie zapisów w księgach rachunkowych
- ewidencja środków trwałych oraz WNiP
- ewidencja wyposażenia
- obliczanie miesięcznych zaliczek CIT
- przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- prowadzenie ewidencji przychodów
- wykaz środków trwałych oraz WNiP
- wykaz wyposażenia
- wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
- sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
Dokumentacja i&nbsprozliczenia ZUS

Dokumentacja i rozliczenia ZUS

- sporządzanie i przesyłanie deklaracji, zgłoszeń
- obliczanie składek
Obsługa kadrowa i&nbsppłacowa

Obsługa kadrowa i płacowa

Realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym, jak i wewnętrznych uregulowań firmy. 
Nadzór i pełna kontrola spraw pracowniczych.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search