ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
Pomagamy efektywnie wykorzystać ulgi: IP Box, B+R, na prototyp, robotyzację, wsparcie innowacyjnych pracowników.

Pomagamy przedsiębiorcom obniżyć podatek dochodowy przy zastosowaniu instrumentów wynikających wprost z przepisów prawa. Jak pokazuje praktyka, umiejętne korzystanie z pakietu ulg na działalność innowacyjną pozwala poczynić spore oszczędności podatkowe przedsiębiorcom wielu branż, niekoniecznie prowadzących zaawansowane badania naukowe. Nie jest również warunkiem obligatoryjnym wytwarzanie produktów nowatorskich na skalę światową, czy nawet krajową.

Kryteria skorzystania z poszczególnych preferencji są szerokie. Podpowiadamy, jak je spełnić i jaką dokumentację przygotować na okoliczność ewentualnej kontroli podatkowej. Całkowicie odciążamy Klienta od tych obowiązków, łącznie z zaprowadzeniem właściwych ewidencji i rozliczeniem ulgi w deklaracji rocznej. Specjalizujemy się w obsłudze samozatrudnionych programistów i podmiotów sektora IT, jednak kompleksowe wsparcie oferujemy wszystkim firmom, niezależnie od profilu działalności i wielkości.

Bazując na wiedzy technicznej i prawno-podatkowej, holistycznie przygotowujemy naszych Klientów do skorzystania z ulgi IP Box [sprawdź dedykowaną stronę ofertową], ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz przewidzianych w ramach Polskiego Ładu ulg na wsparcie innowacyjnych pracowników, na robotyzację i prototyp.

Przygotowujemy również firmy branży kreatywnej i zatrudnionych w nich specjalistów, zaangażowanych w proces wytwarzania dóbr niematerialnych podlegających ochronie prawa autorskiego do zastosowania podwyższonych 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Pomagamy przedsiębiorcom obniżyć podatek dochodowy przy zastosowaniu instrumentów wynikających wprost z przepisów prawa. Jak pokazuje praktyka, umiejętne korzystanie z pakietu ulg na działalność innowacyjną pozwala poczynić spore oszczędności podatkowe przedsiębiorcom wielu branż, niekoniecznie prowadzących zaawansowane badania naukowe. Nie jest również warunkiem obligatoryjnym wytwarzanie produktów nowatorskich na skalę światową, czy nawet krajową.

Kryteria skorzystania z poszczególnych preferencji są szerokie. Podpowiadamy, jak je spełnić i jaką dokumentację przygotować na okoliczność ewentualnej kontroli podatkowej. Całkowicie odciążamy Klienta od tych obowiązków, łącznie z zaprowadzeniem właściwych ewidencji i rozliczeniem ulgi w deklaracji rocznej. Specjalizujemy się w obsłudze samozatrudnionych programistów i podmiotów sektora IT, jednak kompleksowe wsparcie oferujemy wszystkim firmom, niezależnie od profilu działalności i wielkości.

Bazując na wiedzy technicznej i prawno-podatkowej, holistycznie przygotowujemy naszych Klientów do skorzystania z ulgi IP Box [sprawdź dedykowaną stronę ofertową], ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz przewidzianych w ramach Polskiego Ładu ulg na wsparcie innowacyjnych pracowników, na robotyzację i prototyp.

Przygotowujemy również firmy branży kreatywnej i zatrudnionych w nich specjalistów, zaangażowanych w proces wytwarzania dóbr niematerialnych podlegających ochronie prawa autorskiego do zastosowania podwyższonych 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search