SPORY Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Chronimy przed urzędniczym bezprawiem.
Już sama perspektywa sporu z organami podatkowymi wzbudza u przedsiębiorców stres i skutecznie hamuje rozwojowe inicjatywy gospodarcze. Niezależnie od ostatecznego wyniku sprawy, długotrwałe postępowanie podatkowe zakłóca prowadzenie biznesu, natomiast decyzja wydana po jego zakończeniu może kosztować firmę utratę płynności finansowej, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do jej upadku. Dlatego też, bez względu na rodzaj świadczonych usług za priorytet stawiamy sobie zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów, dążąc do eliminacji ryzyka zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu z fiskusem.  

Nierzadko jednak trafiają do nas przedsiębiorcy, którzy prowadząc niewłaściwą politykę podatkową doprowadzili do wszczęcia wobec nich postępowania. Wykorzystując doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego materialnego i proceduralnego:
- bronimy interesów i reprezentujemy przedsiębiorców oraz osoby prywatne w sporach z administracją skarbową na wszelkich etapach, począwszy od czynności sprawdzających;
- sporządzamy skargi na ostateczne decyzje i dochodzimy praw naszych Klientów przed sądami administracyjnymi;
- przywracamy płynność finansową przygotowując skuteczne wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji lub zażalenia na postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, jak również przyspieszając termin zwrotu podatku VAT.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search