DORADCA PODATKOWY ŁÓDŹ

Skuteczna pomoc prawna w sprawach podatkowych.
Tym, co nas wyróżnia spośród innych kancelarii prawnych, czy typowych biur rachunkowych jest zespół specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego. W MyAdvice każdy Klient może liczyć na pomoc prawną świadczoną przez profesjonalnego doradcę podatkowego, wpisanego na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Ponieważ jest to profesja stosunkowo młoda w Polsce, obejmująca swym zakresem wąską specjalizację, warto wyjaśnić jakie kompetencje ma osoba wykonująca ten zawód.  

Doradca podatkowy to przede wszystkim doskonały prawnik, któremu nie są obce zagadnienia księgowe. Nie można jednak mylić księgowego z doradcą podatkowym. Ten drugi uprawniony jest bowiem do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Zatem doradca podatkowy może reprezentować swojego klienta przed organami administracji skarbowej – na każdym etapie postępowania, ale również dalej – prowadząc jego sprawy przed sądem administracyjnym. Mając na uwadze fakt, że skuteczne dochodzenie swoich racji w sporze z fiskusem wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów proceduralnych, ale również regulacji z zakresu materialnego prawa podatkowego i rachunkowości, niewątpliwie doradca podatkowy posiada niejednokrotnie większe kompetencje w tym zakresie niż adwokat, czy radca prawny.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search