ZAUFAJ KOMPETENCJOM
DORADCY PODATKOWEGO
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
Przeczytaj wywiad z Pawłem w magazynie: 
pawe_anuszczyk_doradca_podatkowy_myadvice.png

W MyAdvice Paweł koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym oraz reprezentowaniu podatników przed sądami administracyjnymi i organami administracji skarbowej w postępowaniach podatkowych.
POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ
CERTYFIKOWANYM SPECJALISTOM
katarzyna_rozniata.png

Menedżerem zespołu księgowego MyAdvice jest Katarzyna Rożniata. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Potwierdzeniem jej najwyższych kompetencji zawodowych jest świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów.

Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kończąc z wyróżnieniem studia specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej przedsiębiorstw o różnej osobowości prawnej, odmiennym profilu i skali działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Uczestniczyła w projektach optymalizacji podatkowej, brała udział w licznych audytach oraz przeglądach due delligence. Angażuje się także w bieżące doradztwo podatkowe i obsługę kadrowo-płacową.

W MyAdvice zarządza pracą działu księgowości. Sprawuje nadzór merytoryczny oraz monitoruje realizację kontraktów outsourcingu, dbając o zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta.

 


Menedżerem zespołu księgowego MyAdvice jest Katarzyna Rożniata. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Potwierdzeniem jej najwyższych kompetencji zawodowych jest świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów.

Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kończąc z wyróżnieniem studia specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej przedsiębiorstw o różnej osobowości prawnej, odmiennym profilu i skali działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Uczestniczyła w projektach optymalizacji podatkowej, brała udział w licznych audytach oraz przeglądach due delligence. Angażuje się także w bieżące doradztwo podatkowe i obsługę kadrowo-płacową.

W MyAdvice zarządza pracą działu księgowości. Sprawuje nadzór merytoryczny oraz monitoruje realizację kontraktów outsourcingu, dbając o zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta.

 

Nasze standardy
Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search