ZAUFAJ KOMPETENCJOM
DORADCY PODATKOWEGO
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
pawel_doradca_podatkowy.png

W MyAdvice Paweł koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym oraz reprezentowaniu podatników w sporach z organami administracji skarbowej, a ponadto koordynuje pracę prawników i księgowych wchodzących w skład zespołu.  

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search