ZAUFAJ KOMPETENCJOM
DORADCY PODATKOWEGO
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
Założycielem MyAdvice jest Paweł Anuszczyk – doradca podatkowy (nr wpisu 13126), prawnik i ekonomista. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwustopniowych studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

W 2012 roku na kierunku finanse i rachunkowość obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Mikołajczyk pt. „Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach sektora MSP”.  

Na kierunku prawo w roku 2015 obronił rozprawę magisterską pt. „Odliczenie podatku naliczonego od należnego w podatku od towarów i usług” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykiela.  

Jego wszechstronna wiedza akademicka poparta jest bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywa nieprzerwanie od 2009 r., począwszy od praktyk w spółce biegłych rewidentów, będącej częścią międzynarodowej sieci kancelarii European Tax & Law (ETL). Kolejne umiejętności praktyczne z zakresu obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorców nabywał w jednej z czołowych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce – Mariański Group.  

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów współpracował również z innymi wiodącymi kancelariami w Łodzi. Aktualnie poszerza swoje doświadczenia zawodowe obsługując Klientów biznesowych i prywatnych w MyAdvice.  
pawel_doradca_podatkowy.png

W MyAdvice Paweł koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym oraz reprezentowaniu podatników w sporach z organami administracji skarbowej, a ponadto koordynuje pracę prawników i księgowych wchodzących w skład zespołu.  
Nasze standardy
Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Najwyższe kwalifikacje zawodowe

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Rozszerzone ubezpieczenie OC do kwoty 500.000 zł

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Informacje poufne chronione tajemnicą zawodową

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search